اطلاعات تماس

 

آدرس : خوزستان – بندرماهشهر- ناحیه صنعتی – موسسه حفاظتی نگاه

تلفن:  0652-2341937
فکس: 0652-2341938
شماره موبایل:09161515791

داخلی فروش:102
داخلی خدمات پس ازفروش وگارانتی:103

ایمیل:
Info@negahins.ir
negah_ameri@yahoo.com

تماس با ما